Кафедри ІКСТ

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Середа, 12 червня 2019, 20:46

Каргін Анатолій Олексійович
доктор технічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1951

Освіта: У 1973 закінчив Донецький державний університету, отримав диплом радіофізика за спеціалізацією з технічних засобів систем управління.
Навчався в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 – Технічна кібернетика і теорія інформації.
Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження цінності інформації, яка використовується в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання» захистив у 1979 році в Харківському інституті радіоелектроніки.
Вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки присвоєно у 1982 році.
У 1983-1984 роках проходив наукове стажування в університеті Лондона (Queen Mary College). Стажувався у професора Е. Мамдані, де займався дослідженням і розробкою нечітких методів управління технічними комплексами.
У 1997 році захистив докторську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського інституту радіоелектроніки на тему «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».
Вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій присвоєно у 2001 році.
Створив та розбудував в Україні науковий напрямок «Інтелектуальні машини».

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Інтелектуальні машини – наукова школа розбудована проф. Каргіним А.О. Інтелектуальні інформаційні технології на базі моделей та методів обробки сенсорної інформації, що запозичені у ЖИВОЇ ПРИРОДИ та когнітивних наук, досліджено та розроблено більш ніж у 15 кандидатських дисертаціях, виконаних під керівництвом проф. Каргіна А.О., опубліковано у понад 350 наукових працях та декількох монографіях.

Автор понад 250 публікацій. З них більше 230 наукових, у тому числі 3 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, 19 навчально-методичного характеру.

Нагороди та відзнаки: Нагороджений знаками «За отличные успехи в работе» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.). Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений професор ДонНУ».

GoogleScholar profile    ORCID ID   Scopus profile

Вибрані публікації:

  1. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Книга 1. Интеллектуальные регуляторы. Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010. – 526с.
  2. Каргин А.А., Петренко Т.Г. Нечёткие модели в задачах ситуационного управления/Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. ХарДАЗТ, Харьків, № 4, 2010, С.66-69.
  3. Каргин А.А., Пятикоп А.Е. Применение нечетких моделей когнитивных знаний восприятия изображения в задаче локализации строк текста/Искусственный интеллект – 2009. – №2. – С .161-167.
  4. Каргин А.А.,Тимофеев А.В. Интегрированные адаптивные системы сквозного технологического цикла в ГПС/ ГПС в действии. Л.: Машиностроение, 1996. С.27-38.
  5. Каргин А.А. Проблемно-ориентированное программное обеспечение микропроцессорных систем/ Микропроцессорные средства и системы. №2, 1987, С.17-21.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Спеціальність
1 Методи та системи штучного інтелекту 126 Інформаційні системи та технології
2 Інженерія знань 126 Інформаційні системи та технології
3 Розумні машини 126 Інформаційні системи та технології
4 Вступ до інформаційних технологій 126 Інформаційні системи та технології
5 Нейро- й нечітке керування в робототехніці 126 Інформаційні системи та технології