Вбудований штучний інтелект – головна мета освітньо-наукової діяльності кафедри інформаційних технологій (зі звіту кафедри інформаційних технологій УкрДУЗТ)

Останнє оновлення: Вівторок, 11 червня 2019, 15:58

 Впродовж трьох років кафедра ІТ УкрДУЗТ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за новими освітніми та науковими програмами «Інтелектуальні інформаційні технології» та «Технології штучного інтелекту» за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Націленість науково-освітньої діяльності – створення передумов щодо успішного розвитку систем вбудованого штучного інтелекту, в першу чергу, для галузі залізничного транспорту. Для досягнення мети колективом кафедри були зроблені наступні кроки:

  1. Трансформація навчальних планів та програм дисциплін в напрямку інтелектуальних інформаційних технологій, в першу чергу це – Інтернет речей та Промисловий Інтернет речей, Робототехніка, Дрони, Штучний інтелект, Машинне навчання, Розумні машини, Вбудовані системи. На базі кафедри створено полігон IoT&SM (Інтернету речей та Розумних машин) для підтримки лабораторного практикуму на новій апаратній базі – мікроконтролери та однопалатні комп’ютери (Arduino, esp8266, esp32, Raspberry Pi, LattePanda), які є сучасною базою навчання для провідних вузів розвинутих країн. Викладачі кафедри пройшли підготовку у провідних зарубіжних учбових закладах з IoT (Петренко Т.Г.) та Robotics (Бриксін В.О.).
  2. Сталий розвиток наукового напрямку «Інтелектуальні ситуаційні машини», який вперше в Україні був заснований проф. Каргіним А.О. На базі сучасної мікропроцесорної техніки отримані зразки вбудованого штучного інтелекту у вигляді моделей систем інтернету речей та розумних машин. Отримані досягнення опубліковані у матеріалах міжнародних конференцій, працях, що індексуються базою Scopus (6 робіт) та колективній монографії видавництва Springer.
  3. Підготовка та успішний випуск магістрів за освітньою програмою «Інтелектуальні інформаційні технології». Серед 19 захищених в 2018 році магістерських робіт, 6 робіт отримали відмінну оцінку та 4 студентів отримали рекомендації до вступу в аспірантуру.
  4. Впровадження дисциплін з підготовки студентів по сучасним мовам програмування, які використовуються в створенні вбудованих систем, у тому числі на залізничному транспорті (мови С++,Python).
  1. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  2. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  3. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  4. Практикум у лабораторії «SM in box»
  5. Практикум у лабораторії «DRON»

Автор матеріалу: проф. Каргін А.О.