Faculty of Construction

Zvierieva Alina

Last Updated: Wednesday, 26 February 2020 08:30

zvierieva

Zvierieva Alina
Ph.D. student, Master of Civil Engineering


Qualification:
- Master of Civil Engineering (2014, speciality «Industrial and Civil Engineering», UkrSART);

- Ph.D. student (2015, speciality «Construction materials and products», Building materials and Structures Department).

- Assistant (2019, Track and Track Facilities Department).

Main research fields :
polymer composites building materials, for their use the plates ballastless bridge and cushioning layer underneath, strength and rheological test cushioning lay.

Author of 10 scientific works.

GoogleScholar profile:

ORCID ID:

Selected publications:

1. Звєрєва А.С. Системний підхід організації внутрішнього простору вокзалів// І.В.Подтележнікова, А.С.Звєрєва// Збірник наукових праць. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції "Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва" – Полтава. – 2012. – С.242-246.

2. Звєрєва А.С. Переваги застосування металодерев’яних кроквяних ферм при проектуванні індивідуальних житлових будинків // А.Звєрєва, О.Микитенко// Збірник наукових праць – Харків: УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 76. – С.127-128.

3. Звєрєва А.С. Оптимізація технології виготовлення залізобетонних шпал за рахунок використання хімічних добавок// А.С. Звєрєва, О.І. Микитенко// Електронне видання «Збірник наукових праць студентів та магістрантів» – Харків: УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 9. – С.67-74.

4. Звєрєва А.С. Полімеркомпозиційний прокладний шар для плит безбаластного мостового полотна: проблеми та перспективи // А.С. Звєрєва, С.В. Мірошніченко// Збірник матеріалів Всеукраїнської интернет-конференції молодих учених і студентів «Композиційні будівельні матеріали і вироби – шляхи підвищення надійності, довговічності, корозієстійкості» – Полтава: ПолтНТУ. – 2015. – С. 50-52.

5. Звєрєва А.С. Вимоги до міцності та до реологічних властивостей прокладного шару безбаластного мостового полотна// С.В. Мірошніченко, А.С. Звєрєва// Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту – Харків. – 2016. – С.82.

6. Звєрєва А.С. Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації// С.В. Мірошніченко, А.С. Звєрєва// Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту – Харків. – 2017. – С.111-117.

7. Звєрєва А.С. Визначення міцностних характеристик прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації// С.В. Мірошніченко, А.С. Звєрєва// Тези доповідей 6-ої міжнародної науково-технічної конференеції "Проблеми надійності та довговічності інженерних сопруд та будівель на залізничному транспорті". – Харків. – 2017. – С.54-56.

Tel. (057) 730 10 25

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.