Faculty of Railway Operation and Management

Pestremenko-Skripka Oksana

Last Updated: Tuesday, 25 February 2020 11:27
Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна

Pestremenko-Skripka Oksana 

 

candidate of technical sciences, senior lecturer


Year of birth: 1983

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education: In 2006 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport, majoring in Transport and  Transportation Management (Railway Transport).

Direction of scientific activity: Analysis of the border transmitting stations development. Candidate of Technical Sciences since 2018. She defended her dissertation in the specialized council D 64.820.04 at the Ukrainian State University of Railway Transport, specialty 05.22.01 - "Transport systems", diploma number DK 051508.

 Autor of over 20 scientific and methodological works. Among them, there are more than 10 scientific, 3 educational and methodical character.

Google Scholar 

 ORCID

Selected articles:

1. Альошинський Є.С., Пестременко-Скрипка О.С., Невзорова О.В. Пропозиції щодо розроблення положень типового технологічного процесу роботи прикордонних передавальних станцій України. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2012. №131 – С. 18-26.

2. Альошинський Є.С., Пестременко-Скрипка О.С. Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагонів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 24-30.

3. Альошинський Є.С., Процик О.П., Світлична С.О., Пестременко-Скрипка О.С., Сіваконева Г.О. Система процесу доставки легкових автомобілів у вантажних модулях при змішаних перевезеннях. Харьков, 2013. Выпуск №8 (77). С. 22-28.

4. Альошинський, Є.С. Пестременко-Скрипка О.С.,  Водошняк С.В.,  Кучеренко С.О.Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вагонопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР). Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 150. С. 17-24.

5. Альошинський, Є.С.Пестременко-Скрипка О.С., Таратушка К.В. Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками. Науково-практичний журнал Залізничний транспорт України. 2015. №5 (114). С. 13-18.

6. Альошинський, Є.С., Пестременко-Скрипка О.С.Визначення надійності системи пропуску вантажів в експортно-імпортному сполученні через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР). Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016.  Випуск № 54. С. 34.

7. Альошинський, Є.С., Пестременко-Скрипка О.С., Рудакова А., Багіров С. Інтеграція інформаційного простору системи міжнародних вантажних перевезень. Українська залізниця. 2016. № 6(36). С. 53-55.

8. Альошинський, Є.С.,  Пестременко-Скрипка О.С., Шаленик В.  Застосування системи управління ризиками на прикордонних передавальних станціях України при здійсненні міжнародних вантажних перевезень. Українська залізниця. 2017. № 9-10(51-52). С. 26-29.

9. Берестова, Т.Т. Пестременко-Скрипка О.С. Упровадження системи управління ризиками для удосконалення технології передачі міжнародних вантажопотоків України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. №169 (додаток)  С. 225-226.

 

Basic educational disciplines that are taught by Pestremenko-Skripka O.

ДисциплинаКод направления подготовки, специальности / ОКУ
1 Railway stations and junctions

275.02 / Bachelor's degree

2 Design of railway infrastructure objects 275.02 / Master’s degree
3 Automatic design system of railway stations and junctions 275.02 / Master’s degree
4 Organization of customs control 275.02 / Master’s degree