Faculty of Railway Operation and Management

Kryachko Katerina

Last Updated: Tuesday, 27 August 2019 18:08
Крячко Катерина Віталіївна

Кryachko Katerina
candidate of technical sciences, associate professor

 


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Year of birth: 1979

Education: In 2003 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport, majoring in «Transport and Transportation Management (Rail Transport)».

Candidate of technical sciences since 2006. The dissertation was defended in the specialized board D 64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, spacialty 05.22.20 «Operation and maintenance of means of transport», the diploma DК № 039912.

Direction of scientific activity: design and organization of railway stations and junctions.

Аutor of 53 scientific works. In the framework of teaching and methodical work, 53 scientific-methodical and educational-methodical developments were published and prepared for publication by associate professor Kryachko K., 10 of them were educational-methodical ones.

Google Scholar

ORCID 

Selected articles: 

1. Крячко К.В. Технічне забезпечення необхідної пропускної спроможності внутрішньовузлових ходів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 136. С. 31-35.

2. Крячко К.В., Шалімова О.М., Кабанець Є.В. Мінімізація експлуатаційних витрат при удосконаленні технічного стану сортувальних станцій. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 73-78.

3. Крячко К.В., Огар О.М., Розсоха О.В., Кулешов В.В. Впровадження та ефективне використання нових інформаційних сервісів, хмарних технологій в навчальному процесі. Збірник тез науково-методичної конференції кафедр академії УкрДАЗТ. 2014. С. 151.

4. Крячко К.В., Саленко О.Є., Єршов В.А. Визначення впливу конструктивних параметрів пасажирських станцій на їх пропускну спроможність. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 145 С. 40-44.

5. Крячко К. В., Недбай Є.С. Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа. УкрДУЗТ. 2015. Вип. 157. С. 160-164.

6. Крячко К. В., Дев'ятко А.В., Маруєва Я.В., Сотников В.В., Манафов Р.Б. Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла. УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 11-17. (Фахове видання)

7. Крячко К.В., Нестеренко Р.П., Кєрімов Н.С. Енергозберігаючі підходи до організації перевантажувальних засобів на контейнерних терміналах вантажних станцій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 236-238.

8. Крячко К.В., Федота В.О., Степаненко Д.А., Акімов С.П. Удосконалення конструктивних параметрів сортувальної системи з метою збільшення її пропускної спроможності. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток) С. 234-236.

9. Крячко К.В., Мазур М.В. Удосконалення конструкції і технології роботи пасажирського комплексу в умовах швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 238-240.

10. Крячко К.В., Буренін В.А., Товстоноженко І.О., Азізов У.А. Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції. Науково-технічний журнал. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті., 2019, Вип. 3. С. 21-24.

 

Basic educational disciplines that are taught by Kryachko K.

DisciplineCode of the direction of preparation, speciality / OKR
1 Railway station and junction

275.02 / Bachelor's degree

2 Design of railway infrastructure objects  275.02 / Master's degree
3 Automatic design system of railway station and junctions 275.02 / Master's degree
4 Fundamentals of scientific research and engineering creativity 275.02 / Bachelor's degree