Кафедри економічного факультету

Кафедра: «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» (ЕкБіУПТ)

Останнє оновлення: Середа, 15 травня 2019, 10:57

Кафедра «Економіка залізничного транспорту» створена в квітні 2005 р та перейменована в 2013 році в кафедру «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» в Українському державному університеті залізничного транспорту. З перших років існування кафедри її очолювали провідні спеціалісти з економіки та управління на залізничному транспорті.

Вони заклали основи розвитку кафедри в навчальній, методичній та науково-дослідницькій роботі. Одним з головних завдань колективу кафедри є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які не тільки володіють адміністративними та управлінськими методами, але знають нормативне законодавство України, знайомі з міжнародним і зарубіжним досвідом ведення бізнесу.

Кафедра готує спеціалістів для залізничного транспорту, підприємств Укрзалізниці та інших галузей економіки країни. Ідеологічно кафедра спрямовує зусилля на підготовку управлінської еліти та фахівців з управління персоналом та економіки праці.

Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» є об’єднувальною ланкою, інтегруючим фактором всіх напрямів підготовки менеджерів і логічно доповнює  концепцію системної підготовки управлінців в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Ключовим напрямом діяльності кафедри є навчання економічних дисциплін  на усіх факультетах .Українського державного університету залізничного транспорту та спеціальних дисциплін з економіки праці, управління персоналом та бізнес адмініструванню.