Розвиток питань підвищення безпеки залізничних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту

Останнє оновлення: Четвер, 11 квітня 2019, 11:31

 

Стратегічні питання організації перевезень на залізничному транспорті. Пріоритетні напрямки у роботі господарства перевезень
відповідно до керівних документів Укрзалізниці
Удосконалення процесу управління експлуатаційною роботою в сучасних умовах.
Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій у перевізний процес
Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи та технології в управлінні перевізним процесом.
Сучасний стан розвитку АСУ на залізничному транспорті
Основні напрямки удосконалення перевізного процесу. Показники та нормативи експлуатаційної роботи
Організація перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом
Організація міжнародних перевезень. Розвиток міжнародних транспортних коридорів.
Особливості збільшення транзитних та експортно-імпортних перевезень
Удосконалення експлуатаційної роботи регіональних філій ПАТ УЗ на основі розвитку АСК ВП УЗ.
Розробка та перспективи функціонування АСК ВП УЗ Є
Особливості пропуску поїздів з небезпечними та негабаритними вантажами, поїздів підвищеної ваги й довжини.
Поїзна робота на дільницях з підвищеним поїздопотоком
Порядок направлення вагонопотоків та організація їх у вантажні поїзди
в умовах швидкісного пасажирського руху на окремих напрямках
Удосконалення роботи ДГП, ДНЦ, ДСП та інших оперативних працівників
при використанні на їх АРМ сучасних інформаційно-керуючих систем
Удосконалення роботи залізничних підрозділів на основі впровадження
автоматизованих систем ведення та аналізу графіку виконаного руху
Оперативна взаємодія ДНЦ та ДСП у нестандартних ситуаціях в умовах впровадження АРМ
Організація інтермодальних перевезень. Особливості формування та пропуску контейнерних поїздів
Удосконалення технології перевізного процесу при функціонуванні диспетчерських центрів управління перевезеннями
Особливості нормування маневрової роботи на сортувальних гірках та витяжних коліях станцій
Організація місцевої роботи на технічних, проміжних і вантажних станціях, диспетчерській дільниці.
Організація поїздоутворення та відправлення поїздів в умовах АСК ВП УЗ
Організація єдиного технологічного процесу роботи станції та під’їзної колії промислових підприємств
Правила перевезень небезпечних, негабаритних і великовагових вантажів