Автоматизовані та комп’ютерні системи забезпечення руху поїздів

Останнє оновлення: Понеділок, 19 лютого 2018, 08:26
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Залізничний транспорт
Назва програми Автоматизовані та комп’ютерні системи забезпечення руху поїздів
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою провадження освітньої діяльності за навчальною програмою є засвоєння методології розроблення, проектування, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту сучасних систем керування та регулювання руху поїздів, побудованих на сучасній мікроелектронній базі із застосуванням передових комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів штучного ітелекту. В процесі навчання вивчаються та відпрацьовуються на практиці технології та технічні засоби електричної централізації стрілок та сигналів (МПЦ, РМЦ, РПЦ, БМРЦ, ЕЦМ, ММН тощо), гіркової автоматичної централізації (ГАЦ, ГАЦ-КР тощо), автоматичного та напівавтоматичного блокування (АБТЦ, АБТЦ-М, МАБ-У, АБТ, ЧКАБ, МАБ-ГТСС, НАБ-Р тощо), сигнального авторегулювання (АЛСН, АЛСТ, АЛС-МР, АЛС-МП, КЛУБ-У, КУБ тощо), диспетчерської централізації та контролю (МСДЦ "КАСКАД", МСКУ "Навігатор", МСДК тощо), автоматичної переїзної сигналізації (АПС, АПШ, АПС-МП), систем контролю вільності та заповненості ділянок колії (класичних рейкових кіл, тональних рейкових кіл, систем рахунку осей рухомого складу - СКПУ-СО, ЕССО тощо), діагностичних комплексів (АСДК-Б, ДИСК-Б, ПОНАБ тощо) та інших систем і комплексів, пов'язаних із інтервальним регулюванням руху поїздів (ІРРП) на станціях та перегонах. Особлива увага приділяється провадженню резервованих технічних засобів ІРРП, девирсифікації програмного забезпечення, методиці конфігурування типових програмних засобів під конкретні інфраструктурні об'єкти (колійний розвиток залізничних станцій, топологію залізничних вузлів, конфігурацію перегонів тощо), що є особливо актуальним в сучасних умовах розроблення і проектування систем ІРРП для магістрального і промислового залізничного транспорту. Для успішного засвоєння фахового циклу значна увага приділяється вивченню фундаментальних дисциплін та пов'язаних із фахом предметів.

Адресати освітньої програми

Освітня програма орієнтована на здобувачів вищої освіти інженерного та наукового рівня, що пов'язують свою поточну або майбутню професійну діяльність із розробленням, експлуатацією, технічним обслуговуванням або ремонтом сучасних систем ІРРП на залізничному транспорті, а також засобів комплексної автоматизації та комп'ютеризації в інших сферах людської діяльності.

Сфера професійної діяльності випускників освітньої програми стосується, перш за все, реалізації комплексного керування та регулювання руху поїздів на магістральному та промисловому транспорті України, країн ЄС та США.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • здатність критично мислити в нестандартних ситуаціях, приймаючі раціональні інженерно-технічні, наукові та управлінські рішення;
 • вміння грамотно розробляти технічні завдання та впроваджувати технічні рішення із розроблення, проектування та впровадження систем ІРРП різноманітного призначення, реалізованих на довільній елементній базі (мікропроцесорній, релейно-мікропроцесорній, релейній і т.д.);
 • вміння працювати із основними системами автоматизованого проектування (САПР) із застосуванням їх при підготовці проектно-технічної та/або експлуатаційної документації на засоби ІРРП (Е-Plan, AutoCAD тощо);
 • вміння розробляти та конфігурувати прикладне програмне забезпечення мікропроцесорних та комп'ютерних систем ІРРП різного призначення;
 • знання принципів і правил розроблення апаратно-технічних засобів ІРРП (мікропроцесорних об'єктних контролерів, модулів введення-виведення, пристроїв телеметрії та телекерування тощо), вміння застосовувати їх на практиці;
 • знання основних нормативно-технічних та експлуатаційних документів, пов'язаних із впровадженням та функціонуванням систем ІРРП (ПТЕ, інструкції з сигналізації, інструкцій з ТО та ремонту, норм технологічного проектування, типових проектних рішень тощо);
 • знання методики пошуку пошкоджень при відмовах систем ІРРП та вміння застосовувати їх на практиці;
 • знання та вміння в галузі розслідування транспортних пригод (аварій, катастроф, інцидентів, серйозних інцидентів тощо), включаючи дослідження архівної інформації служб протоколювання мікропроцесорних засобів ІРРП;
 • знання, вміння та навички в галузі технічної експертизи та сертифікації систем ІРРП, що функціонують або впроваджуються на магістральному або промисловому транспорті;
 • вміння організовувати виробничо-технологічний процес підрозділів залізничного транспорту, пов'язаних із технічним обслуговуванням та ремонтом пристроїв ІРРП (служб, дистанцій сигналізації та зв'язку, їх внутрішніх підрозділів - цехів, відділів, околотків, груп);
 • знання методів розрахунку основних параметрів функціонування систем ІРРП (електротехнічних характеристик, показників надійності та функційної безпечності тощо) та вміння застосовувати їх на практиці);
 • знання та вміння в галузі проведення науково-прикладних досліджень у сфері ІРРП, включаючи математичне, імітаційне та фізичне моделювання, проведення випробувань, експертних оцінок та інших наукових методів.
Можливості працевлаштування

Широкі можливості працевлаштування здобувачів осітньої програми пов'язані із роботою на підприємствах, установах та в організаціях, пов'язаних із реалізацією систем ІРРП, інформаційними технологіями, державною службою в галузі транспорту, зв'язку й іншими виробничими сферами:

 • в проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях залізничного транспорту (на посадах інженера-проектувальника, інженера-електронщика, інженера-програміста, інженера-дослідника, інженера-системотехніка, інженера-технолога, керівника підрозділу різного рівня);
 • на лінійних підприємствах залізничного транспорту, пов'язаних із експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом систем ІРРП - службах, дистанціях сигналізації та зв'язку, інформаційно-обчислювальних центрах залізниць на інженерно-технічних та керівних посадах;
 • на цивільних підприємствах та установах різних сфер діяльності, де застосовуються інформаційні технології та комплексна автоматизація (на автоматизованих лініях заводів, в комп'ютерних підрозділах тощо);
 • на державній службі, пов'язаній з керуванням транспортним комплексом, телекомунікаціями та інформаційними технологіями (в підрозділах транспорту, зв'язку, інформаційних технологій обласних, районних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міністерств та відомств);
 • в правоохоронних органах у підрозділах, пов'язаних із розслідуванням транспортних подій, застосуванням інформаційних технологій, захистом інформації та превентивною діяльністю, базованій на комп'ютерно-інформаційних дослідженнях (в транспортній або загальній прокуратурі, кібернетичній поліції, СБУ, НАБУ, Державному бюро розслідувань, Укртрансінспекції тощо);
 • органах з експертного дослідження та сертифікації засобів транспорту (Науково-дослідному інституті імені Бокаріуса, сертифікаційних центрах тощо).
Додаткова інформація

Випускаюча кафедра, що забезпечує провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, має тісні науково-виробничі зв’язки з багатьма профільними підприємствами, установами та організації. Значна частина викладачів кафедри суміщує науково-педагогічну діяльність в ВНЗ із виробничою діяльністю на відповідних підприємствах за фахом, впроваджуючи на практиці наукові розробки університету. Тільки в м. Харкові налічується більше 20 профільних науково-виробничих та проектно-вишукувальних підприємств та організацій (українська філія Bombardier Transportation Company, НВП «Стальенерго», НВП «САТЕП», НВО «Залізничавтоматика» (RWA), філія «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ "Хартрон" тощо), на яких студенти можуть проходити оплачуване стажування, застосовуючи здобутті під час навчання знання на практиці. Завдяки тісній співпраці з виробництвом наші студенти не мають проблем із працевлаштуванням і гарантовано отримують перше робоче місце (у більшості випадків – ще під час навчання) із гідною заробітною платнею.

Кафедра активно співпрацює із закордонними партнерами, зокрема - через наявний в університеті Центр міжнародного співробітництва. Значна частина випускників працює за фахом у передових закордонних фірмах, в тому числі в США, Австралії, Ізраілі, Німеччині.

Випускова кафедра: Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів

+38 (057) 730-10-32; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 1, поверх 2, кабінет 1.222.