Освітні програми, терміни навчання (Магістр)

Останнє оновлення: Четвер, 12 березня 2020, 11:02

Для абітурієнтів, які мають диплом бакалавра, спеціаліста і магістра, і бажають продовжити навчання, необхідно здати вступний іспит зі спеціальності та іноземної мови.

Перелік факультетів, спеціальностей і програм підготовки, на яких здійснюється прийом на магістратуру представлений нижче:

 


Спеціальність
Програма підготовки Вступні випробування
Фаховий іспит Додатковий іспит
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
123 Комп’ютерна інженерія Інтелектуальні інформаційні технології

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
273 Залізничний транспорт Комп'ютерні мережеві технології Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
Факультет "Управління процесами перевезень"
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
Організація міжнародних перевезень
Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
Факультет "Механіко-енергетичний"
273 Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство
Локомотиви та локомотивне господарство
Високошвидкісний рухомий склад
Електровози та електропоїзди
Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
Факультет "Будівельний"
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр  Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Логістика

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
075 Маркетинг Маркетинг

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво

Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови
 281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування

 Фаховий іспит,

єдиний вступний іспит з іноземної мови