Питання та відповіді

Останнє оновлення: Понеділок, 05 лютого 2018, 12:01

Що таке скорочена форма навчання?

Скорочена форма навчання (освітня програма) реалізується в скорочений термін в порівнянні з повним терміном освоєння освітньої програми. Скорочення терміну освоєння освітньої програми середньої професійної освіти здійснюється на основі знань і умінь, отриманих у процесі попереднього навчання в системі професійної освіти.

Хто може навчатися за скороченою формою?

За скороченою формою можуть навчатися особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (мають диплом «молодшого спеціаліста») та бажають продовжити навчання за обраним профілем без необхідності здачі ЗНО.

На яку спеціальність я можу поступити на бюджет (за державним замовленням)?

Відповідно до правил прийому 2018, особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).

Який диплом отримує студент, який пройшов навчання за програмами скороченої форми навчання?

Студент, який успішно пройшов поточну і підсумкову атестацію, отримує диплом бакалавра державного зразка.

Які документи необхідно додати до заяви?

  1. Диплом про закінчення технікуму (коледжу) з додатком до диплому
  2. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  3. Три копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка)
  4. Три копії ідентифікаційного номеру
  5. Військовий білет або приписне свідоцтво (для юнаків)