Державне замовлення, освітні програми, терміни навчання (набір 2019 року)

Останнє оновлення: Четвер, 06 червня 2019, 11:17

Спеціальність
Програма підготовки Наявність місць державного замовлення
Денна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Заочна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Факультет "Управління процесами перевезень"
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Факультет "Механіко-енергетичний"
273 Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Вагони та вагонне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Локомотиви та локомотивне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Високошвидкісний рухомий склад бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті -- контракт
(2 роки 10 міс)
144 Теплоенергетика Теплоенергетика бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Енергетичний менеджмент контракт
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Електричний транспорт бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Факультет "Будівельний"
131 Прикладна механіка Організація паливо-мастильного господарства підприємств  бюджет
(2 роки 10 міс)
 контракт
(2 роки 10 міс)
133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Промислове та цивільне будівництво бюджет
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр  бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс) 
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування контракт
(рік 10 міс)  
контракт
(2 роки 10 міс)  
Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг Маркетинг контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс) 
 281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування  контракт
(2 роки 10 міс)
контракт
(3 роки 10 міс)