Державне замовлення, освітні програми, терміни навчання (набір 2020 року)

Останнє оновлення: Середа, 18 березня 2020, 19:45

Спеціальність
Програма підготовки Наявність місць державного замовлення Вступні випробування
Денна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Заочна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Фаховий іспит Додатковий іспит
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи

бюджет
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури 

126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту

бюджет
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит  ЗНО з української

мови та літератури  

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

273 Залізничний транспорт Організація контролю систем керування рухом поїздів бюджет
(2 роки 10 міс)
- Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Факультет "Управління процесами перевезень"
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Факультет "Механіко-енергетичний"
273 Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Вагони та вагонне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури   

Локомотиви та локомотивне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури   

Високошвидкісний рухомий склад бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті -- контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Енергетичний менеджмент контракт
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Електричний транспорт контракт
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Факультет "Будівельний"
131 Прикладна механіка Організація паливо-мастильного господарства підприємств

 бюджет

(1 рік 10 міс)

 контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

бюджет
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Промислове та цивільне будівництво бюджет
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр  бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс) 
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства

контракт
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

контракт
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування

бюджет
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

 
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках контракт
(1 рік 10 міс)
Фаховий іспит  ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики (бюджет) або 

з історії України (контракт)

073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

контракт
(рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)  
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

075 Маркетинг Комерційна діяльність та логістика

контракт
(1 рік 10 міс) 

контракт
(2 роки 10 міс) 
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

Маркетинг

бюджет
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс)
Фаховий іспит ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики (бюджет) або 

з історії України (контракт)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво

контракт
(1 рік 10 міс)

контракт
(2 роки 10 міс) 
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України

 281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування

 контракт
(2 роки 10 міс)

контракт
(3 роки 10 міс) 
Фаховий іспит

ЗНО з української

мови та літератури  

ЗНО з математики або 

з історії України