Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу

Останнє оновлення: П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:43
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Менеджмент
Назва програми Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання теоретичних знань та формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туристично-рекреаційного бізнесу в організаціях різних організаційно-правових форм власності.

Студенти набувають теоретичних знань з основ туристично-рекреаційної сфери професійної діяльності, основ бізнесу в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристично-рекреаційної діяльності).

Адресати освітньої програми

Програма адресована абітурієнтам, зацікавленим в отриманні знань у галузі менеджменту туристичного та рекреаційного бізнесу. Програма буде цікавою для тих, хто планує реалізувати свої здібності в напрямку організації та управління туристичною компанією та/або агенцією, розробки, просування та організації споживання туристичного продукту та дослідження міжнародних зв’язків.

В ході навчання слухачі будуть брати участь в науково-практичних заходах, зокрема за участю представників міжнародних організацій.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • володіння основними положеннями туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
  • визначення основних форм і видів рекреаційного та туристичного бізнесу, їх класифікації;
  • навички організції процесу обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки, у тому числі на транспорті;
  • вміння демонструвати навички володіння державною та іноземними мовами (мовою)
  • вміння використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку;
  • вміння застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг;
  • вміння встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
  • розуміння принципів і процесів щодо організації роботи суб’єкта туристично-рекреаційного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
  • розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
  • аналізувати туристично-рекреаційний потенціал території.
Можливості працевлаштування

Випускники кафедри мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності управлінців в роботі на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей, зокрема обіймати посади в компаніях-туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристичної галузі будь-яких організаційно-правових форм, у санаторно-курортних установах, підприємствах рекреаційної сфери, на транспортних підприємствах.

Додаткова інформація

В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Лабораторію кафедри обладноно сучасними комп’ютерами, що дозволяє проводити практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Stadia, Net Cracker, Lina, Project Expert. У лабораторіях студенти користуються локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet.

До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.

Професія менеджера з туристичного та рекреаційного бізнесу відкриває можливість подорожувати та досконало володіти іноземними мовами.

Випускаюча кафедра: Менеджмент і адміністрування

+38 (057) 730-10-46; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 3, поверх 4, кабінет 406.