Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

Останнє оновлення: Вівторок, 13 лютого 2018, 08:19
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Галузеве машинобудування
Назва програми Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавр (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавр (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Магістр (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавр (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавр (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістр (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі проектування і технічного сервісу підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним системам автоматизованого проектування машин; методам підбору та оптимізації комплектів машин при виконанні робіт з будівництва доріг; утримання залізничної колії та автомобільних доріг; відкритої та підземної розробки корисних копалин; забезпеченню високого рівня механізації перевантажувальних робіт на логістичних терміналах; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту гідравлічних приводів, двигунів та робочого обладнання машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі проектування, виробничої та технічної експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин і обладнання.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з конструюванням нових машин; удосконаленням конструкції машин, що виробляються серійно вітчизняними та зарубіжними виробниками; управлінням процесами обслуговування та ремонту парків машин при роботі транспортних, будівельних, машинобудівних підприємств, підприємств з видобутку та переробці корисних копалин.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для транспортної, будівельної, машинобудівної, видобувної та металургійної галузі, здатних до прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних, гірничих та нафтогазопромислових машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин;
 • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів машин, шляхи та перспективи їх розвитку на найближчу й дальню перспективу;
 • вивчаються методи та правила організації виробничої експлуатації машин, а саме, підбору оптимальних комплектів машин для виконання робіт з будівництва залізничної колії, автомобільних доріг, цивільного будівництва, перевантажувальних робіт на логістичних транспортних терміналах, підприємствах з видобутку та переробці корисних копалин;
 • вивчаються методи та правила організації технічної експлуатації, а саме, обслуговування та ремонту машин;
 • формуються навички та вміння виконувати аналіз, розрахунок, синтез та проектування машин, їх окремих систем та вузлів на основі використання сучасних систем автоматизованого проектування;
 • формуються навички ефективного застосування, технічного обслуговування і ремонту, підтримання заданої надійності машин на основі забезпечення мінімальних експлуатаційних витрат при виконанні робіт;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки й укладання відповідної технічної документації.
Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

 • Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
 • Переробна промисловість
 • Будівництво
 • Транспорт, складське господарство
 • Професійна, наукова та технічна діяльність
Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології та транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (в тому числі з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Харківського метрополітену, машинобудівних, металургійних, гірничозбагачувальних та нафтогазових підприємств України. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологий в конструкціях машин, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів машин.

Випускаюча кафедра: Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини

+38 (057) 730-10-66; +38 (057) 730-10-72; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, пл. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 4, кабінет 2.412