Облік і оподаткування

Останнє оновлення: Понеділок, 18 квітня 2016, 07:12
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Облік і оподаткування
Назва програми Облік і оподаткування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалаврат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалаврат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 8 скорочених семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1рік 6 місяців / 3 семестри )
Час навчання заочна форма навчання Бакалаврат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 роки / 10 семестрів)
Бакалаврат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1рік 6 місяців / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування суб’єктів господарювання. Студенти отримають поглиблені знання щодо організації та адміністрування облікових процедур підприємств різних форм власності, державного регулювання системи обліку і оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення облікової політики підприємств та внутрішньогосподарського контролю її дотримання. Отримують навички інтерпретації економічних показників, що представлені в фінансовій звітності підприємств, і розробляти на їх підґрунті управлінські рішення щодо створення і функціонування сучасного конкурентоспроможного виробництва, аналізу господарської діяльності, планування робіт, управління ресурсами.

Обравши, для навчання, дану освітню програму студент отримає професійні навички і вміння, які завжди затребувані на ринку праці, оскільки фахівці з обліку і оподаткування присутні в складі бухгалтерської служби кожного підприємства, працюють в приватному секторі, в корпораціях та в сфері державного управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління та адміністрування за спеціальністю «Облік та оподаткування». Освітня програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє з обліково-аналітичним забезпеченням прийняття управлінських рішень, прагне отримати знання з організації і методики бухгалтерського обліку, знання та навички податкового адміністрування.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • у сфері приватного підприємництва та в державному секторі економіки;
  • в бухгалтерських службах підприємств малого, середнього та крупного бізнесу будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг, наукова діяльність);
  • в аудиторських фірмах, податкових адміністраціях, контрольно-ревізійних управліннях, відділах внутрішнього контролю і аудиту підприємств;
  • в бухгалтеріях бюджетних установ та неприбуткових організацій в Україні та за кордоном,
  • в облікових підрозділах державних органів управління у економічних відділах підприємства;
  • у діяльності виробничих підприємств, підприємств науково-дослідної та проектно-конструкторської спрямованості;
  • в фінансових службах державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
  • в соціальних і громадських проетах, де є потреба в фахівцях з обліку;
  • в освітній діяльності, навчання в аспірантурі та докторантурі для здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.
Можливості працевлаштування

Робота в бухгалтерських службах державних підприємствах та підприємств малого, середнього та крупного бізнесу будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг, наукова діяльність), в бюджетній сфері та в неприбуткових організаціях, в контрольно-ревізійній службі, органах податкової адміністрації та інших органах що уповноважені здійснювати облік і контроль ресурсів, надавати звітність для прийняття управлінських рішень, щодо використання наявних ресурсів.

Додаткова інформація

Кафедра «Облік і аудит», що випускає фахівців за програмою підготовки «Облік і оподаткування», пропонує: організацію навчального процесу студентів в аудиторіях, оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; участь протягом навчання у студентських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах професійного спрямування, по отриманні диплому магістра або спеціаліста надається можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації.

Сучасні зміни умов господарювання відбиваються на вимогах до обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень та зумовлюють оновлення підходів до підготовки фахівців – обліковців та податківців, як висококультурних особистостей з самостійною свідомою громадянською позицією і прагненням працювати на благо держави і громадян України.

Випускаюча кафедра: «Облік і аудит»

+38 (057) 732-28-73, +38 (057) 730-19-66 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 3, поверх 2, кабінет 3.212.