Безпека та охорона праці на залізничному транспорті

Останнє оновлення: Понеділок, 01 червня 2020, 11:44
Характеристика програми навчання
Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність 263 Цивільна безпека
Освітня програма Безпека та охорона праці на залізничному транспорті
Рівень освіти І - бакалаврський
Час навчання: денна форма здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів
Мета навчання за освітньою програмою
Метою ОП є підготовка фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем в сфері безпеки та охорони праці, які відіграють важливу роль в процесі розвитку та удосконалення галузі залізничного транспорту України, реалізації сучасних високотехнологічних проектів в цьому напрямку.
Адресати освітньої програми
Освітня програма призначена в першу чергу для абітурієнтів, які цікавляться питаннями безпеки людини в різних аспектах її діяльності та бажають стати висококваліфікованим фахівцем, організатором, керівником в галузі безпеки та охорони праці в сучасних умовах.
Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування.
Можливості працевлаштування
Широкий спектр працевлаштування в сфері безпеки та охорони праці, організації процесів безпечної експлуатації сучасних технічних засобів, інспекції в галузі охорони праці та промислової безпеки, а саме: АТ «Укрзалізниця»; адміністративних структурах; органах державної інспекції та управління з охорони праці; будівельних, експлуатаційних структурних підрозділах; в підрозділах великих промислових підприємств; в метрополітені.
Додаткова інформація
Запрошуємо майбутніх фахівців до нас на навчання!

Телефони для довідок: (057) 730-10-80, 730-10-57