Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Останнє оновлення: П'ятниця, 02 лютого 2018, 21:41
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри )
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 роки / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою
Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі автоматики та автоматизації технологічних процесів, обслуговування та ремонту засобів автоматизації, систем передачі даних. Студенти вчаться застосовувати сучасну елементну базу (мікропроцесори, контролери, промислові комп’ютери) для автоматизації технологічних процесів на виробництві та транспорті. Окрему увагу приділено системам, що забезпечують виконання особливо важливих та небезпечних операцій (контроль руху поїзда, попередження виникнення небезпечних ситуацій), а також системам концентрації управління виробництвом.
Адресати освітньої програми
Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій на транспорті та інших галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією систем автоматизації технологічних процесів, концентрації управління. Один з головних аспектів програми - побудова людино-машинних систем, що враховують психологічні особливості сприйняття інформації людиною та її поведінку в нештатних та небезпечних ситуаціях, а також інтелектуальних систем, здатних до самовідновлення, самодіагностики й попередження небезпечних ситуацій під час пошкодження.
Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • вивчаються основні принципи побудови, проектування й обслуговування пристроїв залізничної автоматики й телемеханіки (ЗАТ);
  • вивчаються методи аналізу, розрахунку й синтезу основних підсистем і функціональних вузлів ЗАТ, шляхи та перспективи розвитку систем на найближчу й дальню перспективу;
  • вивчаються методи організації технічного обслуговування пристроїв автоматики й телемеханіки, гарантування безпеки руху поїздів під час ремонту пристроїв ЗАТ, пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань у пристроях ЗАТ;
  • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, інструкцію щодо сигналізації, інструкцію щодо технічного утримання пристроїв ЗАТ;
  • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку, синтезу та проектування пристроїв ЗАТ і їх вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і мікро-ЕОМ;
  • вивчається організація та здійснення технічного обслуговування, експлуатації й ремонту пристроїв залізничної автоматики, регулювання апаратури;
  • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів систем, підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування пристроїв ЗАТ, гарантування безпеки руху та заданої пропускної здатності дільниць і станцій;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.
Можливості працевлаштування
Робота в галузі економіки «Наземний транспорт».
Для виробнично-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення систем залізничної автоматики й телемеханіки, систем передачі інформації, проектних та дослідних робіт у галузі автоматизації, обробки інформації та керування на залізничному транспорті.
Додаткова інформація
Тільки в Харкові близько 20 проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (Стальенерго, Залізничавтоматика, УкрТрансСигнал, Іпра-Софт, Хартрон, Укрзалізничпроект, Промтранспроект, Гіпроруда, Промтрансавтоматика, Bombardier Transportation та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Bombardier Transportation, Schneider Electric, Iskratel, Watson telecom та інші.