Терміни подачі заяв та умови вступу до аспірантури і докторантури

Останнє оновлення: Четвер, 19 вересня 2019, 07:00

Прийом до аспірантури УкрДУЗТ у 2019 році

Прийом заяв та документів 01.07.2019р. - 21.07.2019р.
Проведення вступних випробувань 22.07.2019 р. - 26.07.2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету. до 01.08.2019р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету до 06.08.2019 р.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб протягом року
Термін навчання (всі форми навчання) 4 роки
Вартість навчання (для громадян України)*
очна форма навчання 20 450,00 грн
заочна форма навчання 16 620,00 грн
Вартість навчання (для іноземних громадян)*
очна форма навчання 46 750,00 грн
заочна форма навчання 32 280,00 грн

*Вартість вказана за 2019-2020 навчальний рік

Повний комплект документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто у приймальну комісію Університету.

Під час подання документів вступник обов’язково пред’являє:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • заява установленої форми;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

Перелік обов’язкових документів:

 • заява установленої форми в письмовому вигляді;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра/спеціаліста і додаток до нього; у разі якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство згідно з чинним законодавством;
 • копію документа з зазначеним індивідуальним податковим номером;
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (при наявності).

Мова навчання в університеті - українська.

Ліцензовані обсяги згідно рішень Ліцензійних комісій Міністерства освіти і науки від 23.06.2016р. та 18.09.2017р.

Спеціальність аспірантури Ліцензований обсяг (особи)
051 - Економіка 10
126 - Інформаційні системи та технології 6
133 - Галузеве машинобудування 4
152 - Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка 3
172 - Телекомунікації та радіотехніка 6
192 - Будівництво та цивільна інженерія 10
273 - Залізничний транспорт 21
275 - Транспортні технології (залізничний транспорт) 40

Прийом до докторантури УкрДУЗТ у 2019 році

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь кандидата наук, доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Подача на відповідну кафедру розгорнутої пропозиції, в якій вказується план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту до 01.05.2019р.
Заслуховування наукової доповіді на відповідній кафедрі до 01.07.2019р.
Прийом заяв та документів 01.07.2019р. - 31.07.2019р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету. до 01.08.2019р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету до 09.08.2019 р.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб протягом року
Форма навчання очна
Термін навчання 2 роки
Вартість навчання 18 630,00 грн

*Вартість вказана за 2019-2020 навчальний рік

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури включає:

 • заява установленої форми;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство згідно з чинним законодавством;
 • копію довідки ідентифікаційного коду;
 • копію диплому доктора філософії;
 • особовий листок обліку кадрів;
 • дві фотокартки (3×4);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.
 • копія трудової книжки.