Технології штучного інтелекту

Останнє оновлення: Середа, 05 червня 2019, 12:11
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології
Назва програми Технології штучного інтелекту
Рівні освіти Бакалавріат (І)
Час навчання денна форма навчання На основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Час навчання заочна форма навчання На основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
На основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

В останній час суттєво зріс попит на ІТ-спеціалістів, які затребувані Industry 4.0. Ринок вимагає фахівців нової формації. Зміни відбуваються у всіх галузях і компаніях, постійно потрібні ІТ-фахівці для розробки нових продуктів, підтримки нових ринків і нових видів послуг, пов’язаних із інтелектуальною обробкою даних, інтелектуальними сенсорними системами, розумними машинами і інтернетом речей. Сьогодні вчені, інженери та програмісти націлені на створення розумних машин та інтернету речей, що поєднують побутові речі, технології обробки сенсорної інформації, web-технології, проектування та програмування із методами та моделями штучного інтелекту, теоріями когнітивних наук й останніми досягненнями з обробки інформації у мозку людини. Це завтрашній день нашого оточення, але це створюється вже сьогодні. Над цими перспективними проектами зосередилися головні ІТ фірми світу. Для цих проектів потребується все більш і більш спеціально підготовлених фахівців. Метою навчання за освітньою програмою є підготовка спеціалістів які володіють навичками проектування комплексних цифрових рішень і інтелектуальними інформаційними технологіями для створення компонентів інтернету речей і розумних машин, інтелектуальної обробки сенсорних даних, програмування взаємодії по протоколу М2М між розумними системами і компонентами інтернету речей, передачі за бездротовою технологією інформації від сенсорів в Інтернет, обробкою та зберіганням даних в хмарних структурах і інтелектуальним аналізом великих обсягів даних.

Адресати освітньої програми

Багато учнів, починаючи навіть із перших класів, знають що таке i-пилосос, як керувати наче іграшковими дронами, гвинтокрилами чи автомобілями, як налаштувати сучасну іграшку робота, щоб він станцював чи маніпулював руками. Всі учні знають «ВСЕ» про комп’ютер та Інтернет. Де хто захоплюється технікою, може зібрати робота, наприклад, LEGO, приєднати до нього мікропроцесор, сенсори, web-камеру і навіть запрограмувати все це. Інші багато часу проводять в Інтернеті та цікавляться сучасними системами, що розширюють можливості комп’ютера та Інтернет за допомогою яких більш реалістичне виглядає комп’ютерний світ і відчувається присутність серед комп’ютерних персонажів. Якщо хтось із цих учнів мріє не тільки бути професійним користувачем, але й професіоналом у створенні нових більш розумних речей, програм чи навіть систем, щоб його розумна машина була найрозумнішою і найцікавішою, тоді опанувавши освітню програму «Технології штучного інтелекту» він гарантовано досягне своєї мрії.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» розширюється наступною спеціальною підготовкою.
Цикл підготовки з програмування та розробки програмного забезпечення

 • Мови: Python, C++, C#, С, SQL, Java, JavaScript;
 • Технології розробки Windows, Android, iOS додатків (desktop, mobile, web, embedded);
 • Хмарні сервіси Microsoft, IBM, Amazon, Google;
 • Інструменти розробки для Arduino, Raspberry Pi та esp;
 • Рішення для обробки баз даних, баз знань, Big Data;
 • Проектування систем за допомогою IBM продуктів.

Цикл підготовки з штучного інтелекту

 • Штучні нейроні мережі;
 • Нечіткі системи;
 • Машинне та глибинне навчання;
 • Машинне та глибинне навчання;
 • Інтелектуальний аналіз даних.

Цикл підготовки з технологій розробки розумних машин та інтернету речей

 • Теорія інтелектуальних, когнітивних та емоційних машин;
 • Технології створення додатків для сенсорних систем;
 • Системи керування мобільними пристроями, дронами, роботами;
 • Технології створення додатків для інтернету речей.Машинне та глибинне навчання;

Цикл підготовки з штучного інтелекту

 • Організація даних в системах хмарних обчислень;
 • Аналіз великих об'ємів даних;
 • Пошук даних у гетерогенних середовищах;
 • Взаємодія додатків та великих об'ємів даних.
Можливості працевлаштування

Свiтовi лiдери в галyзi iнформацiйних технологiй, такi як IBM, MicroSoft, Google, Tesla, Amazon та iншi, їх представництва по усьому свiту щорічно потребують десятки тисяч квалiфiкованих фахiвцiв для розробок систем типу розумний дiм, офiс, мiсто. У найближчи п’ять-десять рокiв цей попит на фахiвцiв зросте у рази вiдповiдно до тенденцiї розвитку суспiльства. Потреба країн ЄС на 2022 рік оцінюється в 450 тисяч нових робочих місць у сфері інтелектуальних ІТ, 300 тисяч фахівців з інтернету речей і стільки ж із аналізу великих даних. Вiдчизняна промисловiсть зорiєнтована на Захiднi технологiї вже сьогоднi потребує чимало спецiалiстiв, якi здатнi пiдтримувати високотехнологiчнi i iнтелектуальнi виробництва. З часом iнтелектуальнi виробничi комплекси будуть превалювати в экономiцi розвинених країн.

Додаткова інформація

У своєму розвитку за дуже короткий час штучний інтелект породив технологію інженерії знань, без використання якої важко уявити сучасні інтелектуальні програмні продукти, обчислювальний інтелект, за допомогою якого сьогодні вирішуються багато завдань з економіки, соціуму і техніки. Завдяки сучасним досягненням електроніки з'явилися дешеві мікропроцесорні і сенсорні системи, пов'язані з бездротовими технологіями між собою і всесвітньою павутиною. Це дозволило на новому технологічному рівні перейти до створення інтелектуальних систем. Сьогодні суспільство стоїть на порозі нової четвертої цифрової революції. Розумні машини, розумні будинки й розумні міста, інтернет речі - це перспективний напрямок застосування технологій штучного інтелекту. І це не далека перспектива, а вже сьогодні, і не тільки для далекого зарубіжжя, а й для нас харків'ян. Студенти кафедри інформаційних технологій мають унікальну для України можливість вже починаючи з першого курсу приступити до створення своєї навчальної розумної машини і фрагменту інтернету речей при виконанні лабораторних і курсових робіт. У лабораторіях кафедри, що входять до складу науково-навчального полігону IT-Industry 4.0, створені всі умови для набуття навичок проектування комплексних цифрових рішень. Отримані знання та навички закріплюються при виконанні бакалаврських, магістерських, а також дисертаційних кваліфікаційних робіт, тематика яких пов'язана з проектами майбутніх систем залізничної галузі, наприклад, розумним вагоном, інтелектуальним поїздом, розумною платформою і іншими. Студентські ІТ проекти і наукові роботи протягом усього терміну навчання в бакалавраті та магістратурі зосереджені на виконанні комплексного проекту, де вони навчаються працювати в команді, чого вимагає сучасний роботодавець в області ІТ. В скарбницi розробок кафедри є моделі сучасних систем вбудованого штучного інтелекту.